Proces osuszania

Urządzenie PROsystem działa poprzez ściany i przegrody budowlane w ustawionym kącie działania, oprócz sytuacji, kiedy natrafia na wielkie metalowe przeszkody takie jak stalowe zbiorniki, metalowe drzwi garażu i podobne.

O ile czynniki wpływające na tok osuszania są sprzyjające, zmiany w obiekcie są możliwe i widoczne już po kilku dniach. Podobnie szybko zanika nieprzyjemny zapach wilgoci i pleśni. Jednakże w sporadycznych, wyjątkowo niesprzyjających warunkach proces osuszania może potrwać dłużej, co zależy od stopnia zawilgocenia wewnątrz muru, od grubości ścian, materiałów budowlanych, wodoprzepuszczalności gruntu, temperatury i wilgotności powietrza oraz innych czynników.

Podczas procesu osuszania najpierw wysychają powierzchniowe części muru, a potem suszenie przenika w głąb ściany. Kiedy zaczynają wysychać części powierzchniowe ściany, dochodzi do intensywniejszego osypywania się i opadania uszkodzonych materiałów, farby i tynku, co jest jednym ze wskaźników zmian zachodzących wskutek osuszania obiektu.

Istnieją następujące czynniki wpływające na proces osuszania obiektów:
– stopień zawilgocenia wewnątrz muru
– grubość muru
– rodzaj materiału budowlanego, tj jego porowatość
– cechy architektoniczne obiektu
– wodoprzepuszczalność gruntu
– wcześniejsze interwencje na obiekcie związane z wilgocią kapilarną (przecinanie, iniekcje)

Sole i azotany, które latami się osadzały po parowaniu wody w ścianach i przegrodach budowlanych mogą przenikać na powierzchnię; jeśli porowatość powierzchni nie jest wystarczająca, pojawiają się w formie suchej piany.

A jeśli na powierzchni była mokra klejąca saletra, po zainstalowaniu systemu może dojść do jej kamienienia.

Po zainstalowania systemu PROsystem i stopniowego zaniku wilgoci, ze ścian może opadać materiał, gdyż nie jest wiązany przez wilgoć. A grubsze części farby i tynku zastygają jak skorupka jaja i łamią się przy nacisku.

Jest to efekt rozwarstwiania, do którego może dojść, jeśli jest nakładany nowy tynk, a wcześniej nie została usunięta wilgoć kapilarna, zwłaszcza w przypadku tynków betonowych, które podczas zastygania uniemożliwiają wyparowanie wody, więc zabudowane materiały zaczynają się rozwarstwiać w okresie letnim, a także zimą z powodu zamarzania płynu (z wilgoci kapilarnej), jeśli mury są wystawione na działanie ujemnych temperatur.

RADA: Firma KAZ d.o.o. radzi, by przed przystąpieniem do zaplanowanych prac budowlanych na swoim obiekcie zainstalować system PROsystem, tak by sole i azotany, które latami gromadziły się w ścianach mogły powrócić do gruntu i nie przeniosły się do nowych materiałów.

Kapilarna wilgoć stale utrzymuje poziom wilgoci w murach, a nowe zabudowywane materiały najczęściej zawierają beton i słabo przepuszczają parę. Wspomniane materiały są wilgotne podczas ich nanoszenia. Przez wilgoć wewnątrz murów powstają wielkie naprężenia z powodu parowania, którego należy się spodziewać w okresie letnim, jako że ściany nie są całkiem suche i słabo przepuszczają parę, wilgoć stale wyparowuje wewnątrz ściany. Stąd też dochodzi do rozwarstwiania materiałów od razu po ich zabudowaniu.