PROsystem

PROsystem

PROsystem działa na zasadzie elektroosmozy, odsyła do murów pulsujące fale i zmniejsza powierzchniowe napięcie molekuł wody, czyli zmienia kierunek poruszania się cząsteczek wody do ujemnie naładowanego gruntu.

Jednocześnie działanie systemu zapobiega ponownemu podciąganiu się wilgoci. System musi być na stałe zaistalowany na obiekcie i trzeba o niego dbać tak samo jak o inne urządzenia elektroniczne.

PROsystem:
– Został wyprodukowany, niezależnie przetestowany i dopuszczony do użycia zgodnie ze standardami UE (EN 61000-6-3, EN 61000-6-1)
– Małe zużycie energii (4,5 W/h)
– Działa na prąd alno na baterie w przypadku zaniku prądu
– Działa bezdźwięcznie
– Prosty i szybki montaż bez działań budowlanych i bez wprowadzania w strukturę ściany anod i drutów

Zalety systemu PROsystem:
– Skuteczna ochrona – pierwsze efekty mogą być widoczne już kilka dni po zainstalowaniu systemu
– Prosta i szybka instalacja
– Minimalna interwencja
– Bez naruszania estetyki przestrzeni (wymiary urządzenia to 150x80x64 mm!)
– Minimalne zużycie energii

Isušuje i štiti Vašu građevinu, sprečava njenu degradaciju te povećava njenu materijalnu vrijednost.
Osusza i chroni Wasz budynek, zapobiega jego degradacji i zwiększa jego materialną wartość.

GWARANCJA: 3 lata
Producent daje 3-letnią gwarancję na pracę urządzenia, która obejmuje błędy materiałowe oraz usterki w wykonaniu i działaniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wywołanych niedbałym obchodzeniem się z urządzeniem oraz działaniem siły wyższej (pożarem, powodzią, pękaniem rur itd.)
Gwarancja traci ważność w przypadku nieupoważnionej ingerencji w urządzenie.