Skutki wilgoci kapilarnej

1. Rozwartwianie i niszczenie materiałów 
Wilgoć przenika przez ściany przenosząc ze sobą do wyżej położonych warstw roztopione sole i azotany. Kiedy wilgoć wyparuje i wysuszy się, dochodzi do osadzania się i krystalizacji soli. Jako że naprężenie krystalizacyjne należy do najsilniejszych w przyrodzie, ciśnienie, które wówczas powstaje, powoduje wielkie uszkodzenia.

Woda w murach zmienia swoje stany skupienia. W konsekwencji naprzemiennego występowania mrozów w okresie zimowym i parowania w okresie letnim dochodzi do powolnego i ciągłego niszczenia konstrukcji muru, czyli do rozwarstwiania ścian.


2. Nieprzyjemny zapach wilgoci
Zapach wilgoci w pomieszczeniu tak naprawdę jest zapachem stęchłej wody utrzymującej się w murach, która ze ścian wyparowuje do pomieszczeń, przenosząc ze sobą bakterie i grzyby, zapełniając nimi pomieszczenie i zwiększając ilość wilgoci w atmosferze.

3. Ryzyko dla zdrowia
W takich pomieszczeniach nie jest przyjemnie przebywać i pracować. Osoby z problemami w oddychaniu nie mogą przebywać w takich niebezpiecznych dla zdrowia warunkach – najpierw spada odporność organizmu, a potem dochodzi do rozwoju reakcji alergicznych i imunologicznych, pojawia się astma i inne choroby.