Zmiany po osuszeniu

Po zainstalowania systemu PROsystem i stopniowego zaniku wilgoci, ze ścian może opadać materiał, gdyż nie jest wiązany przez wilgoć. A grubsze części farby i tynku zastygają jak skorupka jaja i łamią się przy nacisku.

Jest to efekt rozwarstwiania, do którego może dojść, jeśli jest nakładany nowy tynk, a wcześniej nie została usunięta wilgoć kapilarna, zwłaszcza w przypadku tynków betonowych, które podczas zastygania uniemożliwiają wyparowanie wody, więc zabudowane materiały zaczynają się rozwarstwiać w okresie letnim, a także zimą z powodu zamarzania płynu (z wilgoci kapilarnej), jeśli mury są wystawione na działanie ujemnych temperatur.

RADA: Firma KAZ d.o.o. radzi, by przed przystąpieniem do zaplanowanych prac budowlanych na swoim obiekcie zainstalować system PROsystem, tak by sole i azotany które latami gromadziły się w ścianach mogły powrócić do gruntu i nie przeniosły się do nowych materiałów.

Kapilarna wilgoć stale utrzymuje poziom wilgoci w murach, a nowe zabudowywane materiały najczęściej zawierają beton i słabo przepuszczają parę. Wspomniane materiały są wilgotne podczas ich nanoszenia. Przez wilgoć wewnątrz murów powstają wielkie naprężenia z powodu parowania, którego należy się spodziewać w okresie letnim, jako że ściany nie są całkiem suche i słabo przepuszczają parę, wilgoć stale wyparowuje wewnątrz ściany. Stąd też dochodzi do rozwarstwiania materiałów od razu po ich zabudowaniu.