PROsystem

PROsystem-HR

PROsystem

PROsystem

PROsystem djeluje na temelju elektroosmoze, odašilje pulsne valove u zidove te smanjuje površinsku napetost molekula vode odnosno mijenja smjer kretanja čestica vode prema negativno nabijenom tlu. Radom sistema ujedno se sprečava ponovno dizanje vlage. Sistemi moraju biti trajno instalirani na...

Novosti

Futurebuild, London 2019

Naš tim na sajmu Futurebuild koji se već godinama održava u Londonu. Posjetili su nas naši partneri za Indiju koji su nam donijeli na poklon fotografiju Zlatnog Hrama u kojeg smo postavili jedan od naših PROsystem sustava i tako zaštitili...