PROsystem

PROsystem-PL

Skutki wilgoci kapilarnej

1. Rozwartwianie i niszczenie materiałów  Wilgoć przenika przez ściany przenosząc ze sobą do wyżej położonych warstw roztopione sole i azotany. Kiedy wilgoć wyparuje i wysuszy się, dochodzi do osadzania się i krystalizacji soli. Jako że naprężenie krystalizacyjne należy do najsilniejszych...

PROsystem-PL

Proces osuszania

Urządzenie PROsystem działa poprzez ściany i przegrody budowlane w ustawionym kącie działania, oprócz sytuacji, kiedy natrafia na wielkie metalowe przeszkody takie jak stalowe zbiorniki, metalowe drzwi garażu i podobne. O ile czynniki wpływające na tok osuszania są sprzyjające, zmiany w...

PROsystem-PL

PROsystem

PROsystem

PROsystem działa na zasadzie elektroosmozy, odsyła do murów pulsujące fale i zmniejsza powierzchniowe napięcie molekuł wody, czyli zmienia kierunek poruszania się cząsteczek wody do ujemnie naładowanego gruntu. Jednocześnie działanie systemu zapobiega ponownemu podciąganiu się wilgoci. System musi być na stałe...