Promjena uslijed sušenja

Nakon postavljanja PROsystema i postepenog nestanka vlage sa zidova se može osipati materijal jer ga vlaga ne veže. A deblji dijelovi boje i žbuke okoravaju se poput ljuske od jajeta i na pritisak se lome.

To je posljedica raslojavanja, koja se može događati dok se nanosi nova žbuka ako se prije toga ne sanira (kapilarna vlaga), posebno kod betonskih žbuka koje kod stezanja ne dozvoljavaju da se voda isparava pa se naneseni materijali počinju razdvajati i raslojavati u ljetnim danima, a i zimi zbog smrzavanja tekućine (od kapilarne vlage) ako su zidovi izloženi hladnoćama ispod nule.

PREPORUKA: Tvrtka KAZ d.o.o. preporučuje da ukoliko ste se odlučili za građevinske radove na svom objektu prije spomenutih radova postavite sustav PROsystem, kako bi soli i nitrati koji su se godinama taložili u zidovima mogli oteći natrag u tlo te kako se nebi prenijeli na nove materijale.

Kapilarna vlaga konstantno drži nivo vlage u zidovima a novi materijali koji se nanose sadrže u većoj mjeri beton i slabo su paropropusni. Spomenuti materijali su i sami pri nanošenju vlažni. Radi vlage unutar zida stvaraju se veliki pritisci zbog para koje se u ljetnim danima mogu očekivati, jer zidovi nisu u potpunosti suhi i slabo su paropropusni pa tako vlaga konstantno isparava unutar zida. Zbog toga dolazi do raslojavanja materijala odmah nakon nanošenja.

Podijelite objavu: